Onze visie

Conservatorium Leuven wil een kwaliteitsvolle kunstopleiding bieden, een ruime artistieke opvoeding garanderen en de persoonlijkheid van ieder individu mee verder helpen ontwikkelen.

Het conservatorium, met zijn rijke traditie in kunsteducatie, streeft met zijn team gedreven leraars-kunstenaars naar een kwaliteitsvol artistiek onderwijsaanbod in de richtingen muziek, woord en dans met aandacht voor een gezond evenwicht tussen traditie en vernieuwing en bevrijd van een eng dogmatisch denken.

We garanderen een ruime, artistieke opvoeding en helpen mee de persoonlijkheid van elke leerling te ontplooien. Vanuit artistieke aanleg ontwikkelen we vaardigheden bij de leerlingen door kunst te beoefenen, te beleven, te beschouwen en te maken zodat ze kunnen uitstromen naar kunstbeoefening en -beleving in de vrije tijd of doorstromen naar het hoger kunstonderwijs.

Het vaktechnische is geen doel op zich, maar is het middel en een noodzakelijke vereiste om een optimale voldoening te halen uit de actieve en passieve kunstbeleving.

Muziek, woord en dans zijn podiumkunsten. We stimuleren leerlingen dan ook volop om uit het klasverband te treden en via klein- en grootschalige projecten hun kunst zichtbaar en hoorbaar naar buiten te brengen.

Elke leerling krijgt kans om zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. Ook het scheppend vermogen, de creativiteit van ieder individu verdient de nodige ruimte en stimulansen.

Het conservatorium is een noodzakelijke aanvulling op de kunst- en cultuureducatie in de dagscholen. Zeker voor alle leerlingen en hun ouders voor wie een actieve kunstbeleving een humane meerwaarde betekent.

Het conservatorium is een dynamisch kunstforum. Samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunst en het uitdragen van het profiel van een gemeenschappelijk broeinest voor kunsteducatie en -beleving is een evidentie.

Ons conservatorium is geen eiland. Onze instelling integreert zich in het maatschappelijk beeld en neemt volop deel aan het socioculturele leven van de Leuvense regio. Het stedelijk cultuurbeleidsplan erkent het DKO ook als volwaardige en belangrijke actor inzake actieve artistieke beoefening. We geven aandacht aan samenwerking met andere actoren, en zetten onze leerlingen actief aan tot het bijwonen van kunstevenementen allerhande, en voeden hen op tot een kunstminnend publiek.

De conservatoriumleerling is geen éénzaat. Het groepsgebeuren in de lessen en op het podium is belangrijk voor de ontwikkeling van de sociaal voelende mens. Het maatschappelijk kaderen van activiteiten scherpt dit nog verder aan. Onze ensembles zijn een onmisbare schakel voor de realisatie van deze visue en is een evident instrumnet voor de uitstraling van de school.

Voorgaande punten moeten gerealiseerd worden binnen het door de overheid gestelde kader. Toch hoeft dit geen rem te zijn op het streven van Conservatorium Leuven naar authenticiteit, ontplooiing en dynamiek.

© Copyright 2021 • Conservatorium Leuven - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY